icon-01 icon-02 icon-03
icon-04 icon-05 icon-06
標題過濾     顯示數 
NO. 標題名稱 點擊
1 105年08-10月份捐款徵信 190
2 105年12月份物資奉獻徵信錄 185
3 105年10月份物資奉獻徵信 168
4 105年9月份物資奉獻徵信錄 168
5 105年8月份物資奉獻徵信錄 168
6 105年4月份捐款徵信錄 231
7 105年3月份捐款徵信錄 228
8 105年02月份捐款徵信錄 357
9 105年01月份捐款徵信錄 308
10 104年12月份捐款徵信錄 343
11 104年11月份捐款徵信錄 317
12 105年1月份物資捐贈 489
13 104年10月份捐款徵信錄 354
14 104年9月份捐款徵信錄 344
15 104年8月份捐款徵信錄 520
16 104年7月份捐款徵信錄 435
17 104年6月份捐款徵信錄 464
18 104年5月份捐款徵信錄 437
19 104年4月份捐款徵信錄 495
20 104年3月份捐款徵信錄 384
21 104年2月份捐款徵信錄 417
22 104年1月份捐款徵信錄 484
23 103年12月份捐款徵信錄 529
24 103年11月份捐款徵信錄 492
25 103年10月份捐款徵信錄 426
26 103年9月份捐款徵信錄 549
27 103年8月份捐款徵信錄 518
28 103年7月份捐款徵信錄 506
29 103年6月份捐款徵信錄 565
30 103年5月份捐款徵信錄 475
31 103年4月份捐款徵信錄 553
32 103年3月份捐款徵信錄 553
33 103年2月份捐款徵信錄 593
34 103年1月份捐款徵信錄 482
 
計數器模組計數器模組計數器模組計數器模組計數器模組計數器模組